• Rodo

Administratorem Twoich danych osobowych jest AD Kosmetyki Anna Dmowska z siedzibą przy ul. Bukietowej 34, 05-502 Wólka Kozodawska.  

Pełna Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajduje się tutaj:

A. Klauzula informacyjna dla Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:  

I.        Administratorem Twoich danych osobowych jest AD Kosmetyki Anna Dmowska z siedzibą przy ul. Bukietowej 34, 05-502 Wólka Kozodawska.

II.      W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z właścicielem firmy pod adresem email: biuro@adkosmetyki.pl; pod numerem telefonu 607 602 936; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 powyżej.

III.    Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. marketingowym na podstawie Twojej zgody. Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV.

2. zawarcia i wykonania umowy.

3. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu.

4. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

5. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).

IV.    Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V.      Okres przechowywania danych.  

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania,  a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

VI.    Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy (podmiotom odpowiedzialnym za dostawę produktów, obsługę Klienta, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, firmom kurierskim, nabywcom wierzytelności).

VII.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)    usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d)   przenoszenia danych 

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII.    Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

IX.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje technik profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.